Flash AS3 timer event, start and stop timers. [EN]

This is a short little code to start a timer in flash and after a click (or after the time is up) the timer is stopped and you are taken to another frame in the document.

This is the code i used for this example:

stop();
// the number of seconds you have the time to answer
var count:Number = 10;
// the timer
var myTimer:Timer = new Timer(1000,count);
// start the listener for the timer
myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, countdown);
// and start counting down
myTimer.start();
 
function countdown(event:TimerEvent):void
{
	// fill the text block with the time left
	myText_txt.text = String((count)-myTimer.currentCount);
	// if the time is 0 go to frame nr 4 and stop the timer and remove the listener
	if (myText_txt.text == "0")
	{
		myTimer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, countdown);
		myTimer.stop();
		gotoAndStop(4);
	}
}
// the buttons, wich take you to their respective frames and stop the timer
// and remove the listener
Fout_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ToFrame3);
 
function ToFrame3(evt:MouseEvent)
{
	myTimer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, countdown);
	myTimer.stop();
	gotoAndStop(3);
}
 
Goed_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ToFrame2);
 
function ToFrame2(evt:MouseEvent)
{
	myTimer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, countdown);
	myTimer.stop();
	gotoAndStop(2);
}

Flash AS3 timer

Om deze timer te maken heb je de volgende code nodig op het eerste frame van de swf:

stop();

var Teller=30; //hierin het aantal seconden dat de timer moet gebruiken

var Tellen=true; // om maar een keer te tellen, zet ik deze nu op true. Later op False, hij is dan al een keer terug geteld naar 0

time_txt.text=Teller; //time_txt is de instance name van het text veld waarin afgeteld wordt. Teller is de variabele met daarin het aantal seconden

var myTimer:Timer=new Timer(1000,30); //1000,30 betekend dat er 30 keer een seconde getimed wordt, aanpassen naar 60 voor een minuut.

myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, timerListener);

function timerListener(e:TimerEvent):void {
if (Teller==0) {
Tellen=false; //Niet meer tellen als de teller op 0 staat
} else {
Teller–; //iedere seconde een afhalen van het getal in de variabele Teller
time_txt.text=Teller; //het text vak updaten met het nieuwe getal
//ZwartVlak.nextFrame(); //gaat binnen de instance ZwartVlak naar een volgend frame
}
}

myTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, onComplete);

function onComplete(e:TimerEvent):void {
gotoAndStop(“uit”); //als de timer klaar is wordt dit uitgevoerd, ga naar frame label “uit” in dit geval op frame nummer 2
}

start_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onStart);

function onStart(e:MouseEvent):void {
myTimer.start(); //starten van de timer
}

Op frame 2 staat in principe hetzelfde, alleen een donkere laag over alle andere assets heen. Vergeet geen stop(); code toe te voegen voor de zekerheid op frame 2.