Currently browsing tag

actionscript

Flash AS3 movieclips as buttons [EN]

Somewhere i made the choice to use movieclips as buttons. It seems easier somehow. Most important thing you have to do is; use the next actionscript to change the mousecursor on mouseover. McName.buttonMode=true; McName.mouseChildren=false;McName.buttonMode=true; McName.mouseChildren=false; You can name framelables inside of the movieclip to respond as if it was a …

flashles

Ieder tweede en vierde blok van het schooljaar geef ik weer flashles. Studenten leren bij mij dan hoe ze het programma moeten gebruiken om een immersive space te maken. Kort uitgelegd is een immersive space een programma op de computer waar je als gebruiker interactie mee hebt. Je kunt klikken, …