Flash AS3 movieclips as buttons [EN]

Somewhere i made the choice to use movieclips as buttons. It seems easier somehow. Most important thing you have to do is; use the next actionscript to change the mousecursor on mouseover.

McName.buttonMode=true;
McName.mouseChildren=false;

You can name framelables inside of the movieclip to respond as if it was a button. If you use the following framelabels: _up, _over, en _down the movieclip will work as button.

The following code is needed to make the button work:

McNaam.addEventListener(MouseEvent.CLICK, FunctionNaam); //listener for the MC with instance name: McNaam
 
//the function for the above MC
function FunctionNaam(evt:MouseEvent) {
   gotoAndStop("ruimte1");//go to framelabel ruimte1 and stop over there
}

flashles

Ieder tweede en vierde blok van het schooljaar geef ik weer flashles. Studenten leren bij mij dan hoe ze het programma moeten gebruiken om een immersive space te maken. Kort uitgelegd is een immersive space een programma op de computer waar je als gebruiker interactie mee hebt. Je kunt klikken, naar andere scenes gaan enzovoorts. Als het maar immersive is, zodat je eigenlijk even vergeet dat je in het hier en nu zit.

Dat laatste is lastig, bijna niet haalbaar. Maar de meesten komen toch best een eind. Voorheen gaf ik les in flash en actionscript 2, dat is nu veranderd en actionscript 3 geworden. Wat een verschil is dat! Moet weer vanaf het begin gaan leren hoe dat werkt. De opzet is heel anders, logica is anders.. Ben nu dus daarmee bezig en gelijk maar al het geleerde in sheets plaatsen. Kan ik het de studenten ook weer goed uitleggen in de klas.

Net geleerd hoe het zit met audio in flash en actionscript, nu door met het laden van een nieuwe swf..