Flash AS3 Naam invullen en hergebruiken

Op frame 1 staat deze code:

stop();

var Naam=”vul hier je naam in”; //de variabele naam een waarde geven

NaamText.text=Naam;//de var naam in het textveld NaamText (instance name van het inputveld) zetten

NaamText.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Leegmaken); //als je klikt op het inputveld, het veld leegmaken

function Leegmaken (e:MouseEvent):void {
Naam=””;//leeg maken
NaamText.text=Naam;//textveld updaten
}

verder.addEventListener(MouseEvent.CLICK, VolgendeFrame);// naar volgende frame

function VolgendeFrame (e:MouseEvent):void {
Naam=NaamText.text;//textveld updaten met de content
gotoAndStop(2);
}

Op frame 2 staat de volgende code (en dat kan natuurlijk ook een willekeurig ander frame zijn):

this.Naam=Naam;//met this voor een variabele, pakt flash de var mee uit andere keyframes
NaamText2.text=Naam;//textveld vullen met de variabele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *