Flash AS3 schalen met toetsenbord update

Op verzoek een update op het schalen met + en – toetsen. Nu moet je eerst het schilderij (de meest linkse) klikken, voordat je hem kunt gaan schalen. Door gebruik te maken van verschillende instance names en variabele namen, kun je dit toepassen op zo veel verschillende objecten in je scene als je wenst.

var SchilderijClickStatus=false;//de click status van het schilderij op false zetten (er is niet op geklikt)
Schilderij.addEventListener(MouseEvent.CLICK, SchilderijGeklikt);//luisteren of er op het schilderij geklikt wordt
 
function SchilderijGeklikt(evt:MouseEvent) {
  SchilderijClickStatus=true;//zet de status van het schilderij op true, nu mag je hem schalen
}
 
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyPress);
//een listener op de stage, die luisterd of er een toets ingedrukt wordt
 
function onKeyPress(e:KeyboardEvent):void
{
  if (SchilderijClickStatus==true) {//checked hier of de status van het schilderij true is, zo niet.. niets doen, anders schalen.
   if (e.keyCode == 187) {//als de keycode 187 is (+)
     Schilderij.scaleX += 0.5; //schaal 0.5 omhoog in de X-as
     Schilderij.scaleY += 0.5; //schaal 0.5 omhoog in de Y-as
   }
   if (e.keyCode == 189) {//als de keycode 189 is (-)
     Schilderij.scaleX -= 0.5; //schaal 0.5 omlaag in de X-as
     Schilderij.scaleY -= 0.5; //schaal 0.5 omlaag in de Y-as
   }
  }
}

4 Replies to “Flash AS3 schalen met toetsenbord update”

 1. Omdat de code zoals hierboven het schilderij omdraait hier een aanpassing die checkt of het schilderij niet kleiner is dan nul

  var SchilderijClickStatus = false;//de click status van het schilderij op false zetten (er is niet op geklikt)
  Schilderij.addEventListener(MouseEvent.CLICK, SchilderijGeklikt);
  //luisteren of er op het schilderij geklikt wordt;
  function SchilderijGeklikt(evt:MouseEvent)
  {
  SchilderijClickStatus = true;//zet de status van het schilderij op true, nu mag je hem schalen
  }

  stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, onKeyPress);
  //een listener op de stage, die luisterd of er een toets ingedrukt wordt;

  function onKeyPress(e:KeyboardEvent):void
  {
  if (SchilderijClickStatus==true)
  {//checked hier of de status van het schilderij true is, zo niet.. niets doen, anders schalen.
  if (e.keyCode == 187)
  {//als de keycode 187 is (+)
  Schilderij.scaleX += 0.5;//schaal 0.5 omhoog in de X-as
  Schilderij.scaleY += 0.5;//schaal 0.5 omhoog in de Y-as
  }
  if (e.keyCode == 189)
  {//als de keycode 189 is (-)
  if (Schilderij.width = 0)
  {
  Schilderij.scaleX -= 0.5;//schaal 0.5 omlaag in de X-as
  Schilderij.scaleY -= 0.5;
  }//schaal 0.5 omlaag in de Y-as
  }
  }
  }
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *